Styrelse

Ordförande

Monica Andersson
Tel: 0223-157 38
Mejl: famoan@spray.se

Vice Ordförande

Solfrid Libäck Lundstedt
Tel: 0223-103 72
Mejl: solfrid.lundstedt@telia.com

Sekreterare

Britt-Marie Malmberg
Tel: 0223-137 36
Mejl: br.malmberg@telia.com

Kassör

Marianne Berg
Tel: 0223-192 07
marianne.bo.berg@telia.com

Ledamöter

Siv Nielsen
Tel: 070-52 08 486
Mejl: sivnielsen@hotmail.com

Barbro Norström
Tel: 070-88 39 332

Gunnar Stenås
Tel: 0223-128 38
Mejl: gunnar.stenas@gmail.com

Ulla Holm
Tel: 073-80 11 879
Mejl: ubm.holm@gmail.com

Siv Dahlberg